החקירה הנגדית של ישועה: “לא היה נהוג לכתוב נגד האינטרסים של בזק”

ijump_728x90


אחרי הפסקה של כשבועיים מתחדש שלב העדויות במשפט נתניהו: במסגרת תיק 4000 (פרשת בזק-וואלה) מתחילה היום (ג’) חקירתו הנגדית של מנכ”ל וואלה לשעבר, אילן ישועה, על ידי הסנגורים של הנאשמים – ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובעלי השליטה לשעבר בחברת בזק, בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ’.

קראו עוד בכלכליסט:

2 צפייה בגלריה

אילן ישועה בבית המשפט, בעת חקירת התביעה

(צילום: אלכס גמבורג )

10:00 – ישועה: “התערבתי, אבל 95% מההתערבות הייתה פוליטית”

עו”ד חן: נכתב בעין השביעית על הכתבות הנמחקות בוואלה. הן משלושה סוגים. למשל בעלות ממד ביקורתי על גופים שעמם יש באתר שיתופי פעולה, או מסיבות לא ברורות שיש מייחסים אותן למנכ”ל למשל, כתבה ביקורתית על הליכוד, חברת ביגוד, משהו שקשור לביקורת טלוויזיה וסקר של תכנית ‘המקור’. אלו הדוגמאות שניתנו בכתבה. אתה מסכים לתיאור?

ישועה: “אני לא מסכים לתיאור. זה ביולי 2013. באותה תקופה המעורבות היא יום-יומית ואינטינסיבית ברמה שכבר ינון מגל (העורך דאז) כתב לי: ‘אני לא מבין מה ההשתלטות המטורפת של העריכה באתר’. זה הייתה הרוח הרעה. שלוש שנים לפני לא היו כאלו כתבות. הניתוח פה מחסיר את הכתב העיקרי ששונה ויצר תרעומת במערכת. העורכת הראשית טלי בן עובדיה פוטרה, ינון רוצה להתפטר שלוש פעמים. הוא כתב לי: ‘השתגעתם לגמרי, השתלטתם לגמרי על המערכת’. זה יצר תסיסה.

“בראיון ינון ישב לידי ואמר שהכל בסדר למרות מה שכתב לי. לכן אני לא מסכים. אנחנו שבעה חודשים עמוק במעורבות האינטנסיבית של העריכה באתר על רקע הלחצים של שאול. רוב השינויים נבעו מלחצים פוליטיים שהסתרנו אותם בתוך המערכת. מנכ”ל מתערב מעת לעת גם משיקולים מסחריים – אבל 95% מההתערבות הייתה פוליטית. העובדים לא ידעו את ההקשרים הפוליטיים”.

עו”ד חן: במבחן התוצאה, העיתונאים לא יודעים מה ניסית להסתיר.

ישועה: “אתה מסתכל על הכתבה בעין השביעית כאילו זה בריטניקה או התנ”ך. אתה שואל אותי למה הם העיתונאים לא שמו לב? כי עוד הסתרנו את זה והם ייחסו את זה לדברים אחרים. יכול להיות שכינסתי אותם ואמרתי להם שיש שיקולים פוליטיים ומסחריים שהם לא יהיו שמחים מהם, כי התחיל הנרטיב שוואלה צריך להיות ישראלי.

“בתחקיר אמרתי שבכל גוף תקשורת יש מתח בין המסחר לתוכן. עיתונאים תלויים במפרסמים. אם הכתב אופנה כותב נגד מפרסם, לפעמים צריך לשנות את הכתבות. בתחקיר אמרתי שאולי זה הייתה טעות, אבל זה היה בטל בשישים. המפרסם לא השתלט על המערכת. ככה זה בכל מערכת”.

9:44 – ישועה: היה קל לחיות עם זה עו”ד חן ממשיך לחקור את ישועה על נוהלי הדיווח בוואלה לגבי נושאים הקשורים באינטרסים העסקיים של האתר והקבוצה, ושואל: אתה אומר שלא היה הגון לכתוב נגד האינטרסים של בזק. זו ההנחיה שלך באותה תקופה?

ישועה: “זה לא שהיה כתב אז לענייני תקשורת כמו בדה מרקר והארץ. יחסית היה קל לחיות עם זה”.

עו”ד חן: בהודאה של אבירם אלעד במשטרה הוא אומר: “באותה תקופה הייתה החלטה שאם יש פרסומים נגד בזק – היינו עושים ישיבה מיוחדת אם לפרסם את זה או לא”.

ישועה: “לא היינו עושים ישיבה מיוחדת”.

עו”ד חן: האם לגיטימי בעיניך שאתר חדשות צריך לשקול שיקולים עסקיים בידיעות חדשותיות שעוסקות באותה קבוצה?

ישועה: “בעולם אידיאלי לא. בחיים זה ככה עובד. זו הנחיה שקיבלתי משאול אבל גם בלעדיו הייתי אומר את זה. וקיבלתי כמה פעמים הערות משאול לא להעלות כתבות נגד בזק”.

עו”ד חן חוזר לתחקיר בעין השביעית: אחד מכתבי וואלה אומר שם שאתה העורך של וואלה. מעורבותך בתוכן קיימת.

ישועה: “לא חושב שהתערבתי מעבר למנכ”ל אחר. לא הייתי עורך”.

9:30 – ישועה: היו התערבויות מסיבות מסחריות

עו”ד חן מציג תחקיר של אתר ביקורת התקשורת “העין השביעית” מ-18 ביולי 2013, תחת הכותרת “שלום המנכל”. הוא מצטט שקרוב ל-30 עובדי וואלה בהווה ובעבר העידו שבמקביל לבנייתה של מחלקת התוכן – חלה מגמה מדאיגה של כרסום במעמד העיתונאים עקב התערבות המערכת והפעלת שיטות צנזורה לגבי האינטרסים של החברה. העיתונאים מתכופפים או עוזבים.

ישועה עונה: “האם היו התערבויות שלי כמנכ”ל מסיבות מסחריות ולא פוליטיות? התשובה היא כן, אבל בתדירות לגמרי שונה”.

עו”ד חן מצטט מהתחקיר את ההסבר של ישועה את הרציונל של הכפפת המערכת לחייה העסקיים של החברה.

ישועה: “לחברה יש גם שיקולים מסחריים. אני לא מתבייש להודות. למיטב זכרוני לא רציתי להכחיש כי כולם עושים את זה. אני גם אומר שם שבמאזן של שיקולי מערכת מול מסחריים, השיקולים המערכתיים צריכים לנצח”.

עו”ד חן: בכתבה של העין השביעית ב-2013 מדברים על השנתיים האחרונות. כלומר, לפני שאול.

ישועה: “המעורבות שלי הייתה נמוכה כמו בכל האתרים. היו דוגמאות מאד קיצוניות. האתר התחיל לבנות את צוות כותביו. שחשבתי שהרמה נמוכה אזה התערבתי, אבל לא באופן אינטנסיבי”.

2 צפייה בגלריה

עו”ד ז’ק חן

(צילום: אורן בן חקון)

9:07 – הקליט או לא הקליט?

סנגורו של שאול אלוביץ’, עו”ד ז’ק חן, עימת את ישועה עם גילוי אפליקציית הקלטות על הטלפון שלו – כזו שלא נמסרה בתחילה לחוקרים והתגלתה רק על ידי ההגנה (ותוכנה צורף כראיות). הוא הציג לו מזכר שכתבה חוקרת בעקבות בדיקה שנערכו לטלפון הנייד שלו: “בעקבות התערבות של מומחי ההגנה התביעה בדקה שוב את הטלפון ומצאה כל מיני שיחות, והיא כותבת ‘הקלטה של פגישה עם צדדי ג”, כלומר, בניגוד למה שהעדת. תגובתך?”.

ישועה: “לא זכור לי במה מדובר. לא זכור לי שהקלטתי אי פעם אנשים עם הטלפון שלי, בוודאי לא את שאול ואיריס”.

עו”ד חן: אחרי שהיית בפרקליטות הקלטת שיחות?

ישועה: “אני לא יודע במה מדובר. לא זכור לי שהקלטתי. יכול להיות שזה קשור אולי לסחיטה שניסו לעשות לנו”.

עו”ד חן: במאי 17 יש הקלטה של פגישה עם צדדי ג’. זה מזכיר לך? ישועה: “לא. אמרתי לך שאף פעם לא הקלטתי שום פגישה”.עו”ד חן מתייחס לפגישה שבה לכאורה ביקשו בני הזוג אלוביץ’ מישועה למחוק את ההתכתבויות ביניהם בטלפון: “אחרי אותו אירוע כשאתה כל כך מזועזע, רבע שעה אחרי שנכנסת הביתה רועד, אתה רושם כל מיני מזכרים בכתב ידך. למה לא הקלטת את הפגישות עם שאול אלוביץ ב-27 בדצמבר 2016? למה שנסמוך היום על הרישומים שלך אם אתה יודע להקליט וקל להקליט אותם?

בשבועות הראשונים מתחילת המשפט העיד ישועה מטעם התביעה וסיפר על היחסים בין ראש הממשלה לבין הזוג אלוביץ’ בשנים המדוברות. הוא תיאר מערכת לחצים שהפעילו בני הזוג על העיתונאים בוואלה על מנת להיענות לדרישות הסיקור של נתניהו וסביבתו – ועל הקשר שעשו להטבות הרגולטוריות שביקשו לקבל בבזק. הלחצים תועדו ברובם בהודעות ווטסאפ ושיחות טלפוניות.

כך למשל כתב אלוביץ’ לישועה על ידיעה לא מחמיאה לנתניהו שעלתה באתר: “אני הורג אותך. תוריד מיד, זה ימנע את אישור yes”. במקרה אחר הנחה להיענות לבקשת שרה נתניהו: “תן לגברת כל מה שניתן, הגדול מתאבד בשבילי”. אחרי אישור העסקה כתב אלוביץ’ לישועה: “יש לך חלק בזה”.קישור לכתבת המקור

Travazor

About The Author

סיפורים קשורים

Travazor