נאמני קבוצת אלדד פרי לביהמ”ש: “נלקחו הלוואות מרוכשים פרטיים”

ijump_728x90חלומות באספמיה? נאמני קבוצת אלדד פרי, עוה”ד גונן קסטנבאום ואהוד גינדס, טוענים במסגרת דו”ח שני שהגישו היום (ד’) לבית המשפט כי הם מבצעים חקירות בגין הלוואות שניתנו לקבוצת פרי. “מחקירות שביצעו הנאמנים עד כה ועל פי הנתונים הרבים שקיבצו וניתחו, למדו הנאמנים, כי קבוצת פרי נהגה ליטול הלוואות שמתחלקות לשני סוגי מלווים (שאינם גופי מימון מוסדרים כגון אקספו, בונוס וטריא). הסוג הראשון הוא מלווים פרטיים – רוכשים פרטיים בפרויקטים שונים אשר הסכימו לבקשת החברות בקבוצת פרי להעניק הלוואות פרטיות לחברות. הסוג השני הוא מלווים ונותני שירות ניכיון צ’קים על ידי חברות פרטיות שלכל הפחות חלקן אינן מבצעות פעילות מסוג זה בשוטף וכדין.

 

קראו עוד בכלכליסט:

 

 

לגבי המלווים מהסוג הראשון, הנאמנים קיבלו החלטה, כי הרוכשים הפרטיים לא יוכלו לקזז את כספי ההלוואה מהתמורה בגין רכישת הזכות לדירה של אותם מלווים, מאחר שיש לערוך התחשבנות שוויונית בין חברי הקבוצות על בסיס הסכם השיתוף. מלווים אלו יוכלו להגיש תביעות חוב בגין ההלוואות שהעמידו. לגבי הסוג השני של המלווים, הנאמנים מבצעים בימים אלו חקירות ובדיקות חשבונאיות מקיפות וממצאים ראשוניים בלבד שהתקבלו עד כה מעלים חשש וחשד שמא כלל אין מדובר בהלוואות אלא בגלגול צ’קים סחירים שהתנפחו בריביות עתק על ידי אותם מלווים/נותני שירותי ניכיון והחברות בקבוצת פרי. מדובר בשלב ראשוני בלבד של בדיקה וחקירה”, מדגישים הנאמנים.

 


עו”ד גונן קסטנבאום

 

 

בתוך כך ביקשו נאמני הקבוצה להאריך את הקפאת ההליכים לקבוצה. הנאמנים מציינים בדו”ח כי “הארכת תקופת ההפעלה נדרשת לצורך קידום המתווים הפרטניים לשיקום והשלמת הביצוע של הפרויקטים, שארגנה ויזמה קבוצת פרי, על מנת לסלול את הדרך למסירת הדירות למאות הרוכשים בקבוצות הרכישה השונות”.

 

הנאמנים מציינים כי “מאמציהם הקדחתניים של הנאמנים וצוותם, הביאו בפרק הזמן הקצר שחלף מאז הדו”ח הראשון, להגשת מס’ בקשות לאישור מתווה להשלמת שלושה פרויקטים של הקבוצה כחלק מהתוכנית הכללית לשיקום כלכלי של קבוצת פרי. בשלושה פרויקטים נוספים כבר גובש מתווה ראשוני, שהועבר להתייחסות הצדדים הנוגעים בדבר. בנוסף, הנאמנים מגבשים את המתווים הנדרשים לשאר הפרויקטים של קבוצות הרכישה”, נטען בדו”ח שהוגש היום לבית משפט.

 


אלדד פרי

 


 


בדו”ח שהגישו היום הנאמנים הם מציינים כי “חלק מחברי קבוצות הרכישה מחזיקים בהבטחות והתחייבויות פרטניות, חלקם מסתמכים על חומר פרסומי ומסמכי הצטרפות ראשוניים או “מסמכי הבהרה” שיצרו ציפייה ל”מחיר פיקס” שהתברר כחלומות באספמיה. כאשר מארגן הקבוצה, קבוצת פרי במקרה דנן, נקלעת לחדלות פירעון, אין מי שיכול לעמוד ולקיים את “התחייבויות היתר”. כך, “מחיר הפיקס” שהובטח אינו מעשי באופן שמביא את הפרויקטים לחסר כספי משמעותי”. המשמעות היא – על מנת להשלים את הפרויקטים, נדרשים חברי קבוצות הרכישה להשלים סכומים נוספים למסור את הדירות שאם לא כן, תיוותר אפשרות אחת בלבד והיא מימוש הקרקעות על ידי הגופים המממנים והותרת חברי הקבוצה ללא דירות.

 

לדברי הנאמנים, “הגם שייתכן ומדובר במחיר גבוה ביחס לציפיות של חברי הקבוצה בתחילת הדרך – הפרש שנאמד בכ-20% בקירוב לכל רוכש, הרי שחרף מימוש הסיכונים המסחריים שחברי קבוצת הרכישה נטלו על עצמם בהתקשרות במודל זה (התמשכות הפרויקט, עליית מחירים, עליית הוצאות המימון וכיו”ב), עדיין המחיר הסופי הולם את מחיר הדירה בשוק החופשי”.

 

קבוצת אלדד פרי נכנסה לאחרונה להליך הקפאת הליכים לאחר שנקלעה לקשיים כלכליים.
במקביל מצוי אלדד פרי בהליך פשיטת רגל ועו”ד ארז חבר מונה כנאמן לנכסיו.

 

מאלדד פרי לא התקבלה תגובה.קישור לכתבת המקור

Travazor

About The Author

סיפורים קשורים

Travazor