“התה הטיבטי לא מועיל להרזיה”

ijump_728x90


בצעד נדיר בית המשפט המחוזי מרכז הורה במסגרת תביעה ייצוגית לחברת “סודות המזרח” אשר ייבאה ושיווקה את המוצר “תה טיבטי” כמועיל להרזיה, לשלם פיצוי עתק בסך של כ-53 מיליון שקל. השופטת הדס עובדיה החליטה גם להוציא סעד הצהרתי לפיו נאסר על החברה לפרסם את המוצר כמועיל להרזיה.

 

“לאחר שמצאתי כי הענקת הפיצוי הכספי לחברי הקבוצה אינה מעשית בנסיבות העניין”, כתבה השופטת, “אני מורה כי סכום הפיצוי ישולם לטובת הציבור ויועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד שהוקמה מכוח חוק תובענות ייצוגיות. בשים לב לנושא התובענה אני מורה כי הכספים ייועדו על ידי הקרן מחציתם למחלקות בתי חולים ועמותות המטפלות באנשים הסובלים מהפרעות אכילה, ויתרתם לעמותות לאספקת מזון לאוכלוסיות נזקקות”.

 

פסק דינה של השופטת עובדיה ניתן לאחר שקבעה כי התביעות הייצוגיות של אלו שרכשו את מוצר התה הטיבטי במטרה לרזות עמדו בנטל המוטל עליהן להוכיח כי נגרמה הטעיה בפועל אשר השפיעה על ציבור הלקוחות חברי הקבוצה בתקופה הרלוונטית לתביעה, ובאשר ההטעיה גרמה לנזק ולכן קמה לקבוצה זכות לפיצוי.

 


“תה טיבטי” צילום: בועז אופנהיים

 

מפסק הדין עולה כי “סודות המזרח” עוסקת על פי הגדרתה ב”ייצור, יבוא ושיווק מוצרי בריאות מהטבע”. בזמנים הרלוונטיים לתביעה, הנתבעת ייבאה, ייצרה ושיווקה את המוצר “תה טיבטי” אשר לדבריה נמכר על ידה בהצלחה מזה כ-20 שנה, והוא לטענתה הדיאטה הנמכרת ביותר בישראל.

 

“המוצר גורם לשינויים שונים בגוף האדם”

 

התובעות הייצוגיות, שיוצגו על ידי עוה”ד יחל בקר, ישראל וולנרמן, יצחק חשן ואריאל מירון, רכשו וצרכו לטענתן את התה טיבטי, לאחר שנחשפו לפרסומיה אודות המוצר, וזאת על רקע רצונן לרזות בדרך טבעית, קלה ומהירה, כפי שהובטח בפרסומי החברה הנתבעת.

 

לטענת התובעות, הנתבעת הפרה את הוראות איסור ההטעיה הקבועות בחוק הגנת הצרכן בהציגה בפרסומים מטעמה מסרים לא נכונים בדבר התועלת שניתן להפיק מהמוצר. נטען כי בפרסומים השונים הנתבעת טענה כי המוצר גורם לשינויים שונים בגוף האדם, ביניהם: הפיכת שומן לאנרגיה, הגברת קצב חילוף החומרים, ניקוי הגוף, הרגעת מערכת העצבים ועוד, וכי בדרך זו הוא מאפשר להפחית קילוגרמים מהמשקל, ללא צורך בשינוי הרגלי האכילה. לטענת התובעות, מצגים אלה של הנתבעת נעדרי כל בסיס, ועל כן מדובר בהטעיה. עוד נטען כי הנתבעת ציינה בפרסומיה, שלא כדין, שהמוצר הוא “באישור משרד הבריאות”.

 

במרץ 2017 אישר בית המשפט המחוזי מרכז את ניהול התביעה כייצוגית וקבע כי עולה חשש כבד כי פרסומי הנתבעת כוללים טענות בעלמא, שאין להן על מה לסמוך (בוודאי שלא במחקרים מדעיים אך יתכן מאד שגם לא ברפואה עממית).

 


השופטת הדס עובדיה

 

עוד נקבע כי האפקט הידוע היחיד שעלול להיות לתה הטיבטי על מערכת העיכול הוא בהיותו כולל חומרים משלשלים ומשתנים. בהתאם נקבע כי קיים חשש כבד כי האמור בפרסומי הנתבעת היווה הטעיה ביחס לתועלת הצומחת למשתמש משימוש בתה הטיבטי ועל כן קיימת אפשרות סבירה כי טענת התובעות בשם חברי הקבוצה להטעיה בפרסום תתברר כנכונה.

 

לעניין העילה של הטעיה צרכנית נקבע כי הקבוצה תכלול כל אדם אשר רכש מוצר מן המוצרים הבאים: תה טיבטי (בכל טעם), נטורל דיאט תה, פיוריתי או טיהורתי, החל משבע שנים קודם למועד הגשת התובענה (דהיינו מיום 7.3.2006).

 


מפסק הדין שניתן לפני שלושה ימים עולה כי החברה הנתבעת ביקשה לדחות את התביעה הייצוגית נגדה וטענה כי תשלום פיצוי על ידה עלול להוביל לקריסתה ולאובדן מקום העבודה של עובדיה וכן לפגוע בציבור הצרכנים שרכש את מוצריה בשבע השנים האחרונות שבהן לטענת הנתבעת לא בוצעו פרסומים.

 

כאמור, השופטת עובדיה קבעה כי חלה הטעיה בפרסומים ואף בנוגע לפרסומים ולכיתוב על גבי המוצר כי מדובר במוצר “באישור משרד הבריאות”. השופטת קבעה עוד כי תקופת ההטעיה שהוכחה היא מיום 6.3.2006 (שבע שנים קודם להגשת בקשת האישור) ועד מועד הגשת בקשת האישור ביום 7.3.2013.

 

עו”ד אביחי ורדי, בא כוח של חברת “סודות המזרח” מסר בתגובה: “החברה לומדת את פסק הדין ושוקלת לערער לעליון. לצערינו בשל העובדה שהחברה לא לוותה בעורך דין בשלב ההוכחות בשל הקורונה נפגעה יכולת ההוכחה של טיעוני החברה. סוגיות אלו ואחרות ככל הנראה יגיעו להכרעתו של בית המשפט העליון. המפעל הוא מפעל ותיק שמעסיק עובדים והחברה תעשה כל שלאל ידה לשמור על מקום עבודתם”.קישור לכתבת המקור

Travazor

About The Author

סיפורים קשורים

Travazor