ליצמן לא יתערב בנושאי נדל”ן ודיור של חסידות גור

ijump_728x90


שר השיכון והבינוי ויו”ר מועצת רשות מקרקעי ישראל (רמ”י), יעקב ליצמן, יוגבל מטיפול בנושאים הקשורים לפעילות הנדל”ן וצרכי הדיור של חסידות גור שאליה הוא משתייך. כך עולה מהסדר ניגוד העניינים שגיבש משרד המשפטים עבור ליצמן. אימפריית הנכסים של החסידות, בשווי של כרבע מיליארד שקל, והאינטרסים השונים של החסידות בתחום נחשפו בעבר ב”כלכליסט”.

 

 

קראו עוד בכלכליסט:

 

בנוסף, כך עולה מההסדר שגיבשה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, ונחתם ביום ראשון, ליצמן יהיה מנוע מלטפל בפניות של שורה ממקורביו, חסידי גור החברים בוועדות החסידות, שפעילים בתחום הנדל”ן או בתחומים המשיקים לפעילות המשרד. זאת גם אם באותו עניין אין להם פעילות עסקית, אלא מתוקף עבודתם בעמותה, מלכ”ר או ועדות החסידות כגון ועדת הדיור.

 


יעקב ליצמן צילום: אבי מועלם

 

בין השמות שהוזכרו בהסדר ניגוד העניינים נמצאים אברהם מנלה, מנכ”ל חברה קדישא ת”א, יו”ר פורום חברה קדישא, יו”ר מד”א ודירקטור בחברת החשמל ואחוזת חוף – חברה עירונית בת”א המבצעת פרויקטים בתחום התחבורה והחניה.

 

ליצמן יהיה מנוע במקביל מלטפל גם בנושאים הקשורים לגופים אלה שבהם חבר מנלה. כך למשל ליצמן יהיה מנוע מלהתערב בנושא בדיונים בין רמ”י, שהוא ישמש כיו”ר שלה מתוקף תפידו כשר השיכון והבינוי, לחברה קדישא על פיצוי בתמורה לקרקעות שהופקעו באזור צומת גלילות.

 


אברהם מנלה

 

שלושה מקורבים נוספים לליצמן, הפועלים כקבלני בניין וכאמור גם בוועדות חסידות גור, ולכן ליצמן יהיה מנוע מלעסוק בעניינים הקשורים אליהם, הם שלמה טייטל, שמואל נרקיס ואברהם גוטסמן. מקורב נוסף לליצמן לפי ההסדר הוא מנחם וינגוט – חבר מועצה בחצור הגלילית אשר עבד בעבר בחברה שרכשה קרקעות באזור. על פי ההסדר ההגבלות יחולו על עניניים אישיים של וינגוט, ולא בכלל הנושאים שקשורים לחצור הגלילית.

 


כאמור על פי ההסדר, המקורבים שצוינו פעילים גם בוועדות של מוסדות חסידי גור השונים, כאשר ליצמן נמצא איתם בקשר בנושאים שונים. “אנחנו יוצאים מתוך הנחה שאתה סבור כ קיים בינך ובינם קשר אישי המצדיק הימנעות שלך מטיפול בעניינים הנוגעים אליהם”, נכתב בהסדר. “נציין כי מפרסומים שונים עולה כי הם גם קשורים במידה כזאת או אחרת לועדת הדיור של חסידות גור”.

 

על פי ההסדר: “ככל שלגורמים אלה יש פעילות בוועדות הדיור של חסידי גור, המטפלת בצרכי הדיור של החסידות, והם יפנו אליך, יהיה עליך להימנע מלטפל בפניות אלו. גם אם הפניות אינן נוגעות לענייניהם האישיים והעסקיים. כמו כן עליך להימנע בטיפול בכל נושא שבו ידוע לך שהם מעורבים – גם אם לא פנו אליך באותו נושא ישירות”.

 

בנוסף, כפי שנקבע בהסדר הקודם של ליצמן כשר הבריאות, הוא יהיה מוקבל בטיפול בנושאים קשורים שיש להם השפעה על עיתון “המודיע” שאישתו עובדת בו. כך למשל נקבע שליצמן ולשכתו ימנעו מלקבוע את זהות העיתונים שבהם יפורסמו מודעות מטעם המשרד.קישור לכתבת המקור

Travazor

About The Author

סיפורים קשורים

Travazor