סוכן ביטוח יקבל בחזרה את רישיונו למרות שהוא מואשם בקבלת דבר במרמה

ijump_728x90סוכן ביטוח שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות של קבלת דבר במרמה (לא כנגד מבוטחים) יוכל להמשיך לעסוק במקצוע באישור בית המשפט – כך נודע לכלכליסט.

 

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים אלכסנדר רון, קיבל היום עתירתו של סוכן ביטוח להשיב לו את רישיונו ולעסוק במקצועו. זאת למרות הליך פלילי המתנהל נגדו והליך נוסף של חדלות פירעון. הסיבה: משפטו עדיין לא הסתיים.

 

ההחלטה ניתנה בעתירה שהוגשה על ידי סוכן הביטוח המחזיק ברישיון לביטוח פנסיוני כלפי החלטת הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ורשות שוק ההון ביטוח וחסכון להתלות את רישיונו למשך 8 שנים ולכל ענפי הביטוח.

 

סוכן הביטוח טען בעתירת, שהוגשה על ידי עוה”ד אורית חיון ודין כוכבי ממשרדה, כי מדובר היה בהחלטה שרירותית, ששללה בוקר אחד, בתקופה הקשה ביותר שידע העולם, את רישיון הביטוח של סוכן הביטוח, אב גרוש לשלושה ילדים וגזרה על משפחתו חרפת רעב וחוסר פרנסה וזאת רק בשל הליך פלילי המתנהל נגדו. זאת, כאשר חזקת החפות עדיין עומדת לזכותו וכאשר הוא כופר באישומים נגדו.

 

עוד טען סוכן הביטוח לפגיעה בחופש העיסוק החוקתי הנתון לו. ובאשר למישור הנורמטיבי, הפנה סוכן הביטוח לפסיקת בית המשפט העליון מהחדשים האחרונים, לפיה נוטה בית המשפט לגישה מקלה בנסיבות דומות.

 

 


השופט אלכסנדר רון צילום: אתר בתי המשפט

 

חשיבות טוהר המידות של סוכני ביטוח

 

מנגד, טענו הממונה ורשות שוק ההון ביטוח וחסכון כי סוכן הביטוח לא דיווח מיוזמתו על החקירה המשטרתית כנגדו. בנוסף, במקביל, באותו מועד נתקבל דיווח על כך שהעותר מצוי בהליכי פשיטת רגל וכבר ניתן כלפיו בשנת 2017 צו כינוס, אם כי טרם הוכרז עדיין כפושט רגל. גם בנקודה זו הצהיר העותר שלא דיווח על כך בעצת בא-כוחו.

 


עו”ד אורית חיון צילום: יריב כץ

 

 

עוד נטען כי רק במהלך מאי 2019, לאחר דין ודברים בין בא כוח סוכן הביטוח לבין הממונה והרשות בדבר סמכותם לקבל את הפרטים המבוקשים על ידם, נתקבל אישור מצד בא-כוח העותר לכך שבמרץ 2019 הוגש כלפי העותר כתב אישום. טענתם העיקרית של הממונה והרשות מתמקדת בחשיבות היתרה הנתונה לטוהר המידות ולאמינות והמהימנות הנדרשים מסוכני ביטוח.

 

השופט רון ביטל את החלטת הרשות אשר שללה מסוכן הביטוח את רישיונו והורה להחזיר לסוכן הביטוח את רישיונו – לפחות עד שתינתן החלטה בהליך הפלילי ובהליכי חדלות הפירעון בהם הוא נתון שאז אם יהיה זה מוצדק ניתן יהיה לזמנו לשימוע חדש.

 

השופט קבע כי “צודקת ב”כ העותר בציינה, שבחדשים האחרונים ביותר, היה בשתי החלטות שונות שניתנו על ידי בית המשפט העליון כדי לשקף תפיסה לפיה כל עוד תמונת המצב בכל הקשור לסוכן הביטוח הנדון ‘אינה חלוטה’ (סופית -ל.ד), נוטה הכף לכיוונו, בפרט משיקולי מאזן הנוחות והנזק שייגרם לו”.

 


יחד עם זאת ניתן להבחין בהחלטתו בביקורת שמותח השופט על סוכן הביטוח: “אין לכחד, די לסקור את שלבי הפרשה עד עתה, כדי להיווכח בעותר, שעשה לא מעט כדי לנסות ולהסתיר מהמשיבים (הממונה והרשות – ל.ד) את הסתבכויותיו. אף היה בהתנהלותו כדי להותיר על בית המשפט תחושה של אי נוחות. די במעט שבפני בית המשפט, כדי להצדיק את השאלה, האם הותרת הרישיון לעבוד כסוכן ביטוח בידי מי שלכאורה בוחר להתנהל כמתואר לעיל, מתיישבת עם האינטרס הציבורי”.

 

למרות זאת, קובע השופט: “ועם זאת, נאמנת עלי מגמת בית המשפט העליון, המשתקפת מכמה וכמה פסקי דין, לפיה, כל עוד לא הוכרעו סופית השאלה אם על הפרק בעל רישיון שהוא, למעשה, חדל-פירעון, והשאלה, האם בעל הרישיון, יורשע, יש לשים דגש מיוחד על שיקולי מאזן הנוחות. ונוטה מאזן זה, כמו גם בפסקי הדין האחרים שניתנו בחדשים האחרונים, לטובת בעל הרישיון. בד בבד יובהר, שהגם שלעת הזאת יושב לעותר רישיונו, מיום בו תתקבל לחובתו החלטה שיפוטית רלוונטית, אם וככל שתתקבל, יהא הממונה מוסמך לשקול בנושא מחדש”.קישור לכתבת המקור

Travazor

About The Author

סיפורים קשורים

Travazor