התלונה בנושא נדחתה, נציב התלונות הסתפק בנזיפה

ijump_728x90גרסתה של עו”ד ליאת בן ארי לעניין התנהלותה בפרשת פיצול הנכס המשפחתי בראש העין פורסמה הבוקר (ג’) לראשונה, בדו”ח שבו דחה נציב התלונות על הפרקליטות, השופט בדימוס דוד רוזן, את תלונתו בעניין של פעיל הימין עו”ד אביעד ויסולי.

 

קראו עוד בכלכליסט:

רוזן הבהיר שהטיפול בנושא אינו נמצא בסמכותו, אלא בידי רשויות התכנון והבנייה, אבל מצא לנכון להוסיף: “יחד עם זאת, לא ניתן שלא לומר בקול רם וברור, כי משרת ציבור, בטח ובטח משרת ציבור המכהן במשרה בכירה, מצווה להקפיד ולהיזהר בהליכותיו קלה כבחמורה שלא רק בעת עשייתו בתפקידו הציבורי. עיני הציבור נשואות אליו ואל כלל התנהגותו ואופן קיום החוק על ידו, והכל, ובצדק, ללא הנחות ומחילות. לאמור, שלהבת בארזים, אף אם מדובר בשלהבת קטנה ואפילו גץ, עלולה להשתלהב ולהבעיר אחרים, הרואים בעיניהם ועושים כמותם. המלצתי בפני היועץ המשפטי לממשלה, לקבוע בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, מושכלות ראשונים אלה להתנהגות משרתי הציבור, שלא רק ב-ד’ אמות תפקידם הציבורי”. 


ליאת בן ארי צילום: עמית שעל

 

הפרשה המדוברת עוסקת בפיצול הבית שרכשו בני הזוג בן ארי בראש העין. הבית פוצל לשתי יחידות דיור עוד בטרם התקבל האישור לכך בידי ועדת התכנון והבנייה. בן ארי מקדימה לתגובתה העניינית את ההקשר הרחב יותר ל’התנפלות’ עליה: “מזה תקופה ממושכת (מפרט רוזן את גרסתה, מ.ג) החל להתנהל נגדה קמפיין שלילי אישי, אינטנסיבי, שנראה כי כל תכליתו יצירת דה-לגיטימציה לה אישית ולרשויות אכיפת החוק, כמו גם ניסיון להרתיע ולהסיט את העוסקים במלאכת אכיפת החוק מלבצע את תפקידם נאמנה”.

 

בן ארי ציינה גם את ההתנכלויות השקריות לשני בניה, שאף היא נכרכה בהן: “עלו נגדה טענות, לפיהן היא ניצלה את כוחה ומעמדה, ודאגה כי בנה לא ייחקר בגין תקיפה זו, וטענה נוספת כי במסגרת זו אף שיבשה מהלכי חקירה בכך שהבריחה את בנה לצפון הארץ, על מנת שתוכל לטעון כי בנה לא היה כלל באזור הבית. לא ניתן להתעלם, כך עו”ד בן-ארי, מהקשרם של הדברים, ובפרט ממטרתם, שהינה הסטת מרכז העיסוק שלה מהובלת ניהול התיקים וקידומם, לעיסוק במסכת הטרדות בלתי פוסקת זו. מטרה עיקרית נוספת של הקמפיין המתואר, כך עו”ד בן-ארי, היא הטלת מורא בלב הפרקליטים העושים במלאכה, למען יראו וייראו מלעסוק בתיקים מהסוג המדובר, שמא יהפכו קורבן להטרדות ולרדיפה קנטרנית”.

 

בעלה של בן ארי, אביב, הצטייד בחוות דעת מקצועית של עו”ד שרית דנה, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. “אכן”, נכתב בדו”ח רוזן, “ראוי היה שהשינויים המסוימים שנעשו בבית, כמו גם הפיצול לשתי יחידות דיור, ייעשו רק לאחר קבלת היתרים כנדרש, ועל כך עו”ד בן-ארי מצרה”. אולם לטענתה מדובר כאן “בשינויים המצויים ברף הנמוך, אם לא נמוך מאוד, של חריגות הבנייה”. וזאת, בגלל שהוועדה לתכנון ובנייה, לפי נתונים שנמסרו על ידי העירייה, אישרה למעלה מ-95% של בקשות שהוכשרו בדיעבד, בשלוש השנים האחרונות בהן הוגשו למעלה מ-200 בקשות פיצול – יעד שהמדינה עצמה מעודדת במאבק לפתרון המחסור בדיור. בן ארי עצמה לא הייתה מעורבת בכל הסיפור הזה, שנוהל בידי בעלה אביב.

 

בתגובת בן ארי נרמז על יחס מפלה כלפיה: “הבקשה שהוגשה על-ידי בן זוגה של עו”ד בן-ארי, שאינה בקשה מורכבת, הועלתה לדיון בשני דיונים שונים של הוועדה המקומית ובשניהם הוחלט להוריד את הבקשה מסדר היום בלי שאושרה, חרף תמיכתם של הצוות המקצועי וחברי הוועדה, מטעמים שלא פורשו בפרוטוקול, ובניגוד לבקשות דומות אחרות שכן אושרו באותם דיונים. עו”ד בן-ארי ציינה, כי אין בלבה ספק, שאלמלא היה מדובר בבקשה שהגיש בן זוגה, הבקשה היתה מאושרת כבר בישיבה הראשונה שבה הובאה לדיון”. בן ארי אינה טוענת במפורש להתנכלות של גורם פוליטי נגדה, כפי שפורסם, אך מציינת את העובדה שבקשת בן זוגה לא טופלה כמכוונת אישית נגדה.

 


רוזן מנקה את היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ואת דובר המשרד משה כהן מניסיונות לכסות ולטייח לטובת בן ארי. “לא מצאתי כל תימוכין בדבר מתן חסינות, כביכול, מצד הפרקליטות לעו”ד בן-ארי בעניין הטענות מושא תלונתך”, הוא כותב לויסולי, “מהתייחסות היועץ המשפטי לממשלה עלה, כי הוא סומך ידו על הגורמים המוסמכים לטפל בטענות אלה”. רוזן מפריד וקובע שהתלונה עוסקת בעניין פרטי של בן ארי ולא בעניין שמשיק לתפקידה הציבורי כפרקליטה ולכן הוא אינו הכתובת המתאימה, למעט המלצתו שעובדי ציבור יקפידו קלה כחמורה גם בחייהם הפרטיים.קישור לכתבת המקור

Travazor

About The Author

סיפורים קשורים

Travazor