לשכת עורכי הדין עתרה לבג”ץ בדרישה לצרף נשים נוספות לקבינט הקורונה

ijump_728x90לשכת עורכי הדין הגישה היום (ד’) עתירה לבג”ץ נגד הממשלה בטענה לאפליית נשים בקבינט הקורונה, בכך שחברים בו 11 שרים ורק אישה אחת, השרה מירב כהן. לפני כשבוע היה נדמה שהעתירה הזו לא תוגש לבסוף, מאחר שהממשלה הודיעה ללשכת עורכי הדין שהשרה מירי רגב תצורף
אף היא לקבינט, אולם זמן קצר לאחר מכן התברר שהשמחה היתה מוקדמת ומכתב מתוקן בישר ללשכה שנפלה טעות ורגב לא צורפה. לפיכך הוגשה היום העתירה, לאחר שהמהלך זכה לתמיכה גורפת במועצה הארצית בלשכה.

 

קראו עוד בכלכליסט:

 


עו”ד ברוריה לקנר צילום: תומי הרפז

 הלשכה מיוצגת בהליך באמצעות עו”ד ברוריה לקנר, חברת המועצה הארצית שמכהנת כנשיאת פורום שוויון ויצוג מגדרי בלשכה, וכן באמצעות עוה”ד נדב ויסמן ורותם גלעד ממשרד מיתר ושות’.

 לפי הנטען ההכרח והחובה בייצוג הולם לנשים עולים במפורש מלשון החוק וממשלת ישראל כשלה מלעמוד במבחן התוצאה של החוק: “אין כל ספק כי קיומה של אישה-שרה אחת בוועדה בת 12 חברים, המופקדת על קביעת מדיניות במשבר רחב היקף וייחודי כמשבר הקורונה אינה מהווה ‘יצוג הולם’ בנסיבות העניין. זכותן של נשים לשוויון וייצוג הולם לא באה לכלל ביטוי אמיתי. התוצאה הסופית קשה ומייצגת קיומה של אפליה”, נטען בעתירה.

 בעתירה נטען כי בתחילה מונו לקבינט 10 שרים, כולם גברים, לאחר מכן הורחב הקבינט ל-12 חברים – מהם אישה אחת בלבד – ולמעשה מקומן של נשים נעדר-נפקד כמעט לחלוטין מהוועדה המעצבת את שגרת חייהם הנוכחית של אזרחי ואזרחיות המדינה.

 הלשכה פנתה במכתב מיצוי הליכים לממשלה קודם להגשת העתירה ובסוף אוגוסט התקבלה תשובה בה נכתב כי הוחלט לצרף את השרה מירי רגב כחברה נוספת. בעתירה נטען שהלשכה סברה שגם צעד זה אינו מספיק שכן מדובר בשתי נשים בלבד מתוך 13 חברי הקבינט, ובכל זאת נראה היה לה שמדובר בצעד בכיוון הנכון ולכן השהתה את כוונתה לפנות לבג”ץ.

 אלא שמספר ימים לאחר מכן, ולמרבה הצער וההפתעה, נטען בעתירה כי ב-3 בספטמבר התקבל מכתב נוסף מהממשלה ובה התבשרה הלשכה כי “נפלה טעות במכתב הקודם”. הטעות נטען היא האמירה שהשרה רגב צורפה, והכוונה היתה רק לשרה מירב כהן.

 
“כבר בטעות זו לימדה הממשלה על האדישות הגמורה בה היא מתייחסת לחובת ייצוג הולם של נשים בוועדה, שעה שהיא אפילו אינה מבחינה בין השרות השונות ואינה נוקבת נכונה בשם השרה שצורפה בפועל לוועדה”, נטען בעתירה.

 עוד נטען כי משמעות עמדת הממשלה ברורה ופשוטה וכי הממשלה סבורה שבמינוי שרים לוועדת הקורונה אין היא כפופה לדין כלשהו ושיקול הדעת שלה נעדר הנחיה של כללים כלשהם. השיקול היחיד לשיטת הממשלה, לטענת העותרת, הוא הפוליטי ושיקולים אחרים אינם נדרשים ממנה.

 “שיקול פוליטי אינו חזות הכל. לצד השיקול הפוליטי חובה היא המוטלת על הממשלה לדאוג בין היתר לייצוג הולם של נשים ולהביא את הגשמת ערך השוויון במערך השיקולים שלה”, נטען.קישור לכתבת המקור

Travazor

About The Author

סיפורים קשורים

Travazor