עו”ד שחר בן מאיר דורש מוועדת הכספים לבטל את ההחלטה בענייני המס של נתניהו

ijump_728x90עו”ד שחר בן מאיר תובע לבטל את החלטתה שלועדת הכספים מהשבוע לשעבר להעניק לרה”מ בנימין נתניהו גילום מס
על המס ששילם על הרכב המשוריין בין 2009 ל-2017.

 

עו”ד בן מאיר עתר ב-2015 לבג”ץ כדי לחייב א נתניהו בתשלום מס על כספים מהמדינה לווילה בקיסריה. לבסוף העתירה נמשכה וצוות בינמשרדי החליט שנתניהו ישלם על המימון הממשלתי של ההוצאות הפרטיות בקיסריה.

 

במכתב ששיגר הערב בן מאיר אל היועצת המשפטית של ועדת הכספים שגית אפיק הוא כותב: “החלטת התיקון הן מבחינת הדרך שבה התקבלה, והן מבחינת תוכנה היא החלטה פסולה, מנוגדת לחוק, ודינה להתבטל”.

 

לדבריו, “ההחלטה אינה עוסקת בחקיקה, ואינה עוסקת בניהול העניינים הפנימיים של הכנסת. ההחלטה עוסקת בהענקת טובת הנאה לראש הממשלה ותו לא. במובן האמור, אופן הביקורת השיפוטית שיש וניתן לקיים על החלטת הועדה נמצאת במדרג שבו ישנה הצדקה להתערבות מלאה, בהחלטה ושל בחינה מפורשת שלה בכללי המשפט המינהלי”.

 

 


עו”ד שחר בן מאיר צילום: אריאל שרוסטר

 

“יתירה מכך: להחלטה אין כל מרכיב פוליטי, היא אינה עוסקת במהות הפוליטית של הכנסת, אלא היא החלטה ספציפית, העוסקת בתנאי שכר של רה”מ”.

 

עוד ציין כי “ההחלטה התקבלה בניגוד להוראות מפורשות הקבועות בחוק יסוד התקציב, האוסר על תקצוב או הפחתה של הכנסות המדינה מבלי שיש ונקבע כנגדם במקביל המקור התקציבי לכך, לרבות הפחתת התקציב.

 

“להחלטה משמעותי כספית העולה מעל מיליון שקלים, ומכאן שלא ניתן היה לקבלה, ואין לה תוקף. כל עוד לא הוצג ואושר התקציב המתאים קרי ההפחתה התקציבית, הנדרשת על מנת לאזן את התקציב”.

 

עוד טען בן מאיר כי גם אם סבר נתניהו ששומת המס הוצאה לו בטעות על ידי פקיד השומה, וכי אין עליו לשלם מס על טובות ההנאה שהוא מקבל שאינן לצורך תפקידו במעון הפרטי, הדרך החוקית החלה על כל אזרח במדינה, היא הגשת השגה (לפקיד השומה) והליכי ערעור על השומה.

 

 


מימין: יו”ר ועדת הכספים משה גפני ורה”מ בנימין נתניהו צילום: עמית שאבי, עומר מסינגר

 

“בכך שרה”מ פנה מיוזמתו לוועדת הכספים על מנת שתעניק לו פטור אישי, ולמפרע מתשלום המס, במקום לפעול בדרך של השגה, ישנה פגיעה מהותית ומשמעותית בשלטון החוק, באופן שוועדת הכספים מאפשרת לרה”מ לא להיות כפוף לחוקי המס”.

 

יצוין כי החלטתה של ועדת הכספים מתייחסת לגילום מס לנתניהו על חשבון המדינה: כלומר לפי ההחלטה המדינה תחזיר לנתניהו את המס שחויב נתניהו בין 2009 ל-2017 על השימוש ברכב השרד הממוגן. הוועדה קבעה כי המדינה תגלם את המס שישלם נתניהו לפקיד השומה על השימוש בוילה הפרטית. כלומר: אין מדובר פה בפטור או בוויתור על תשלום מס לנתניהו אלא על כך שנתניהו יקבל את תשלום המס ששילם וישלם בחזרה מהמדינה.

 

עוד קובל בן מאיר על כך שההחלטתה של ועדת הכספים לגבי תשלום המסים על ידי נתניהו “הוגנבה” להצעה להשוות את מעמדו של רה”מ החילופי לנתניהו.

 

ממכתב שהציג הסביר שרה”מ גולדה מאיר שילמה על הוצאות פרטיות בביתה בעוד נתניהו סבור שבשנת 2020 גם את המס שהוא משלם המדינה צריכה לממן. הוא הודיע ש”ההחלטה שהתקבלה היא פרסונלית ורטרואקטיבית, והחלטה פגומה. ככל שפנייה זו לא תיענה בתוך זמן סביר תוגש עתירה בעניין לבג”ץ”.


 קישור לכתבת המקור

Travazor

About The Author

סיפורים קשורים

Travazor