“כאל מפרה את הסכמי הסליקה”

ijump_728x90בית המשפט המחוזי בלוד אישר אתמול (ב’) תביעה ייצוגית נגד חברת כרטיסי האשראי כאל, לפיה היא גובה עמלת סליקה על עסקאות שבוטלו בניגוד להסכמים.

 

על פי התביעה שהוגשה על ידי חברת בי פאונד, כאל הפרה הסכם לקבלת שירות סליקת אשראי בכך שגבתה עמלת סליקה גם על עסקאות שבוטלו על ידי הלקוחות. השופטת הדס עובדיה אישרה את התביעה, אשר הוגשה על ידי עוה”ד יעקב שפיגלמן ועמית עידו, והמליצה לצדדים לנסות לפתור את הסכסוך סביב שולחן הגישור.

 

קראו עוד בכלכליסט:

 


מנכ”ל כאל לוי הלוי צילום: רמי זרנגר

 


השופטת עובדיה הגדירה כי חברי הקבוצה המיוצגת הם “כל לקוחותיה של חברת כרטיסי האשראי אשר התקשרו עמה בהסכם לסליקת כרטיסי חיוב, אשר נגבתה מהם עמלת סליקת אשראי בגין עסקה שבוטלה טרם חשבונם זוכה בגינה בשבע השנים שקדמו להגשת התביעה”.

 

הסעדים הנתבעים שאושרו הם השבת הגבייה שנעשתה שלא כדין בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. בנוסף קבעה עובדיה כי כאל תחוייב לשלם בתוך חודש את דמי שכר טרחת באי כוח בי פאונד עד לשלב זה בגובה 50 אלף שקל .

 

הסכום הננקב בכתב התביעה הוא 45 מיליון שקל, אולם בהחלטתה של עובדיה לא נקבע גובה התביעה. בכתב התביעה הוסבר כי בי פאונד מעריכה כי עמלת הסליקה שגבתה כאל בגין עסקאות שבוטלו ב-7 השנים שקדמו להגשת התביעה עומדת על 90 מיליון שקל. “בהערכה זהירה ושמרנית נוספת, מעריכה התובעת כי מחצית מהעסקאות המבוטלות על ידי הלקוח, מבוטלות במועד שבו בית העסק טרם זוכה בגינן ותוך שנגבית ממנו עמלת הסליקה בשיעור מלא”.

 

“לב המחלוקת בין הצדדים ועיקרה הוא בשאלה מהי הוראת הסכם הסליקה הקובעת את התנאים לגביית עמלת סליקה ומהי הפרשנות הנכונה של הסכם סליקה, בנסיבות בהן העסקה עם בית העסק בוטלה על-ידי הלקוח ובית העסק טרם זוכה בגינה על-ידי הסולק”, נכתב בהחלטה. “לטענת בי פאונד, חל בנסיבות העניין סעיף 86 להסכם הסליקה והוראתו אינה מתירה לכאל לגבות עמלת סליקה בנסיבות אלה. לטענת כאל, הסעיף הרלוונטי בהסכם הסליקה הוא סעיף 100 המתיר זאת, ובניגוד לטענת בי פאונד אין כל סעיף בהסכם המונע מכאל לגבות עמלת סליקה בנסיבות אלה”.

 

“מצאתי כי ההסכם כפי שנוסח על-ידי כאל אינו מאפשר לה לגבות עמלת סליקה בנסיבות אלה”, כתבה עובדיה. “הפרשנות האובייקטיבית של הסכם הסליקה מצביעה על קיומה של אפשרות סבירה שיקבע כי כאל מפרה את הסכם הסליקה בעת שהיא גובה מבתי העסק עמלת סליקת אשראי בגין עסקאות שבוטלו על-ידי הלקוחות אף בעת שחשבון בתי העסק טרם זוכה בגין העסקאות. התנהלות כאל, על-פי פרשנותה השגויה לכאורה את הסכם הסליקה, באופן המוצהר על-ידה כלפי כלל בתי העסק, מהווה לכאורה הפרה של הסכם הסליקה בגינה זכאים חברי הקבוצה בגדרי סעד האכיפה לתיקון ההפרה ולהשבת הסכומים שנגבו מהם”.

 

מכאל נמסר בתגובה: “ההחלטה התקבלה אתמול ואנו לומדים אותה”.קישור לכתבת המקור

Travazor

About The Author

סיפורים קשורים

Travazor