בקשה לאישור ייצוגית בסך כ-3 מיליארד שקל נגד חברת החשמל

ijump_728x90לבית המשפט המחוזי בת”א הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך של כ-3.2 מיליארד שקל כנגד חברת החשמל. זאת על מנת לייצג את כלל צרכני החשמל מחברת החשמל בשנים 2012 – 2017. במסגרת הבקשה התבקש בית המשפט להורות לחברת החשמל להשיב לחברי הקבוצה את מלוא הסכומים שגבתה מהם, במסגרת תעריפי החשמל, אשר יועדו לפיתוח רשת החשמל, ואשר חברת החשמל עשתה בהם שימוש אחר על פי הנטען, ושיעורם עולה לכדי כ-3.2 מיליארד שקל.

 

 

קראו עוד בכלכליסט:

 

במסגרת הבקשה טוען המבקש שהינו צרכן חשמל כי “עניינה של בקשה זו הינו בחברה ממשלתית, אשר גבתה, במסגרת תעריף החשמל, סך העולה לכדי 3.296 מיליארד שקל מלקוחותיה, כדי לפתח את רשת החשמל ולתחזקה, ועשתה בסך 3.204 מיליארד שקל מתוכם, שימושים אחרים, בכללם צמצום הפסדיה והגדלת רווחיה. הסכומים אושרו על ידי רשות החשמל לגבייה מצרכני החשמל, כמקדמות, שמטרתן המובהקת היא הגדלת רמת ההשקעות ברשת החשמל, אולם רמת ההשקעות של חברת החשמל ברשת החשמל נותרה ללא שינוי מהותי, למרות הכספים הרבים שנטלה לשם כך מלקוחותיה”. עוד נטען בבקשה כי “עניין זה ראוי היה שירעיד את אמות הסיפים, ואולם אף שנבחן לעומק על ידי מבקר המדינה, במסגרת דו”ח שערך שכותרתו ‘חברת החשמל לישראל בע”מ פיתוח רשת החשמל ותחזוקתה’, לא נעשה בעניין חברת החשמל דבר”.

 


עובדת חברת החשמל (אילוסטרציה) צילום: יוסי וייס

 

 


עו”ד ליאור להב

המבקש מוסיף וטוען באמצעות עוה”ד ליאור להב, יקיר שעשוע והדר סטמפו ממשרד כצנלסון להב כי התעשרותה של חברת החשמל שלא כדין ברורה לחלוטין. “היא קיבלה מצרכני החשמל תקבולים שיועדו למטרת פיתוח רשת החשמל ותחזוקתה ועשתה במרביתם של כספים אלו שימוש אחר, בכלל זה הפחתת חובותיה והגדלת רווחיה. את התקבולים שקיבלה חברת החשמל כאמור, ובהם עשתה שימוש אחר מהיעוד לו ניתנו לה, עליה להשיב לצרכני החשמל, ללא כחל ושרק. למעלה מן הצורך יאמר בעניין זה, כי לו הייתה חברת החשמל עושה שימוש בכספי המקדמות לשם פיתוח רשת החשמל, היו הצרכנים נהנים מרשת חשמל טובה יותר, מדקות ניתוק נמוכות יותר ומכאן שהיו מקבלים מוצר טוב מזה שקיבלו בפועל”.

 

במסגרת הבקשה טוען המבקש כי המקדמות שקיבלה חברת החשמל עבור השקעה בפיתוח התשתיות מומנו על ידי הגדלת תעריף החשמל. “כך, נשא המבקש, כמו יתר חברי הקבוצה, בתעריף גבוה מכפי שהיה משלם עבור צריכת החשמל שלו, ככל שלא היו נגבות ממנו מקדמות אלו. המבקש זכאי לכך כי תשלומים עודפים ששילם לחברת החשמל, שעשתה עושר ולא במשפט על חשבונו, יושבו לידיו. המבקש מעריך את הנזק האישי שנגרם לו בשנים 2012 – 2017, בשיעור העולה לכדי 1.2% מעלות חשבון החשמל שלו”. לבקשה צורפה חוות דעת של פרופ’ אברהם טבח, המשמש פרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב שהינו חוקר ומרצה בתחום הניתוח הכלכלי של המשפט. על פי הנטען המומחה מצא שחברת חשמל קיבלה מקדמות אותן לא השקיעה בפיתוח תשתיות במקטעי ההולכה והחלוקה. עוד מצא פרופ’ טבח על פי הבקשה , כי לא הייתה כל סיבה תזרימית, כלכלית או אחרת שחייבה את חברת החשמל לעשות שימוש במקדמות שקיבלה, שלא לצרכים להם ניתנו לה, וכי השפעתם על איתנותה של החברה היו שוליים. טרם הוגשה תגובת חברת החשמל לבית המשפט.

 

מחברת החשמל נמסר: חברת החשמל טרם קיבלה את הבקשה, לכשתתקבל החברה תלמד את הטענות ותגיב בבית המשפט.קישור לכתבת המקור

Travazor

About The Author

סיפורים קשורים

Travazor