העתירה לפסילת נתניהו גם נגד ההסכם הקואליציוני: “תכלית מעוררת פלצות”

ijump_728x90העתירה לפסול את נתניהו מהרכבת הממשלה,
שודרגה הבוקר לעתירה לפסילת ההסכם הקואליציוני שנחתם אמש בינו לבין בני גנץ. על העתירה חתומים 117 בכירי המשק-כלכלה-חינוך-ביטחון בהם ד”ר ארנה ברי, עמי אילון, פרופ’ עוזי ארד, כרמי גילון, אביהו בן נון, יובל דיסקין ואחרים והיא הוגשה על ידי עו”ד דפנה הולץ-לכנר, ששקדה הלילה על סעיפי ההסכם ומצאה בהן תקלות חוקתיות חמורות. המדינה צריכה להשיב לעתירה עד יום חמישי בשעה 14:00.

 

 

קראו עוד בכלכליסט:

 

ואלה הטענות העיקריות:

 

סעיף 8 להסכם קובע שאם בג”ץ יפסול את נתניהו – כפי שמבקשת העתירה – “יפעלו הצדדים במשותף להביא את הכנסת לפיזור”. הולץ-לכנר דורשת את ביטול הסעיף הזה. “בטלות הוראה זו מתחייבת בשל היותה בלתי חוקתית ונוגדת ופוגעת בתקנת הציבור באופן קשה וכן בשל פגיעתה האנושה בעקרונות היסוד של שיטת המשפט, שכן כל מהותה ומטרתה היא לצורך הטלת מורא על בית משפט נכבד זה לשם הטיית דין שיפוטי בישראל, על ידי נאשם בפלילים”, נכתב בתיקון העתירה שהוגש היום, “זוהי תכלית מעוררת פלצות וחסרת תקדים במידת ביזויה את כבודו ואת מעמדו של בית משפט נכבד זה”.

 


בנימין נתניהו ובני גנץ חותמים על ההסכם

 

גם את הסעיף שמוסיף לממשלה את “ראש הממשלה החילופי” כעיר מקלט למילוטו של נתניהו מהלכת דרעי-פנחסי מבקשת העתירה לבטל. “מדובר בהפיכה קונסטיטוציונית של מדינת ישראל למדינה דו-ראשית”, נכתב, “באופן המביא למעשה לריקונה של ההלכה הפסוקה מתוכן, את תפקיד “ראש הממשלה החלופי” וכן מעניקה “מטריית הגנה” מפני תחולתה של הלכת דרעי-פנחסי”. והתוצאה: “קמה לפתע במדינה ישות חדשה, בין לילה, בשינוי מהותי בחוק היסוד, לפיו אין במדינת ישראל ראש ממשלה, אלא זוג הקרוי “ממשלת חילופים”.

 

על הוראת הסעיף לפיה “בתקופת החירום, לא תבוצע, לא תיקון ולא תקודם כל חקיקה ראשית ו/או משנית שאינה קשורה להתמודדות עם משבר הקורונה על כל היבטיו..”. נכתב: “הוראה זו כובלת באופן מוחלט את סמכויות הריבון מלבצע את התפקידים הנובעים מעצם היותו הרשות המחוקקת במדינה לחוקק חוקים, בהתאם להוראות חוק-יסוד: הכנסת”.

 

העתירה המתוקנת יוצאת נגד היפוך היוצרות לפיו קודם יתוקנו החוקים כדי לעגן את ההסכמות הפסולות בין הצדדים ורק לאחר מכן תושבע הממשלה. “שינויי החקיקה עליהם הוסכם בין הצדדים הינם בגדר שינוי “כללי המשחק החוקתיים”, אשר מטרתם פרסונלית ובעלת תחולה מיידית”, כותבת הולץ-לכנר, וזאת בכפוף לאינטרסים של נתניהו – “חתירתו לתפקיד ראש הרשות המבצעת לצורכי הישרדותו האישית במטרה למלט עצמו מאימת הדין כנאשם בפלילים בעבירות שיש עמן קלון, ובתוך כך להביא לריסוקה של המערכת המשפטית והכל באמצעות חקיקה נפסדת זו”.

 

על ההסכם המאפשר לנתניהו לבחוש במינויים משפטיים נכתב: “יצירת המנגנון למינוי שופטים כמבוקש בהסכם הפוליטי, נועד לאפשר לנאשם להטיל וטו על מינויים של שופטים, באופן שישמש שוט ואיום בדמות אי קידומם של השופטים היושבים בדין במשפטו הפלילי האישי שלו בבית המשפט המחוזי, וכן בקביעת זהותם של השופטים בבית המשפט העליון, אשר עשויים לדון בערעורו שלו עצמו על החלטתו של בית המשפט המחוזי במשפטו הפלילי”.קישור לכתבת המקור

Travazor

About The Author

סיפורים קשורים

Travazor